მთავარი » როგორ ავირჩიოთ სავიზიტო ბარათის მფლობელი?

როგორ ავირჩიოთ სავიზიტო ბარათის მფლობელი?

არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის სამუშაოა, სავიზიტო ბარათების გაცვლის პროცესი აუცილებელია. როდესაც დახვეწილი სავიზიტო ბარათის მფლობელისგან სუფთა სავიზიტო ბარათს აიღებთ, მეორე მხარემ ჩუმად დაადასტურა თქვენს გულში. ამიტომ, a fine business card holder is the best destination for business cards. Then I will introduce several common business card holder materials.


1. When buying metal, the first consideration is its structure. Take a few minutes to try it out and check the hinges, hardware, and interfaces for each activity. After all, it has to withstand repeated use every day. The second factor to consider is the quality of the metal-if you don’t want to pull a business card out of a rust or discolored business card holder. Also, it is recommended to find someone who provides warranty or refund services. It is more important to spend more on quality assurance than on carving.
2. Choose leather business card holders, from basic artificial leather to exotic leathers, such as crocodile, ostrich and even lizard, there are many different colors and patterns to choose from. If you are looking for a basic model, it is recommended to try leather instead of imitation leather, and be sure to choose a slightly thicker leather business card holder for durability.
3. Lock, how to lock the business card holder is another problem that needs attention. The open type business card holder is easy to get ash. Many business card holders then use magnetic stickers and locks to safely isolate the dust from the outside world. If you don’t want to make unnecessary struggles to open or close the business card holder, it is recommended to check more to ensure that the lock is closed smoothly, and whether you buy or customize, you must ensure that the size of the business card holder and business card are exactly matched.
The business card holder is also an extension of personal style and appearance. If you wish, you can have multiple business card holders to match different styles of clothes and adapt to different social occasions.
I just hope that after reading this article, you will use a business card holder that is both decent and personal, to place your business card, rather than leaving it creased in a wallet or pocket.


Post time: 2020-03-12
ახლა მოთხოვნა