үй " карта ээси

карта ээси

Жөнөтүү билдирүү биз үчүн:

иликтөө
иликтөө