Pu Card ээси

Жөнөтүү билдирүү биз үчүн:

иликтөө
иликтөө