Contact

about us

Boson is a independent design rfid wallet company that product have EU design patent. The perfect combination of metal aluminum box and leather.

Name:

Lily Zheng

Điện thoại:

+86-17620829600

E-mail:

info@gzbson.com

Address:

Phòng 1609, Khối 1, Trung tâm Jiabang Guojin, Không. 1, Đường Nam Shilong, Phân khu Guicheng, Huyện Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc

Name:

Lily Zheng

Điện thoại:

+86-17620829600

E-mail:

info@gzbson.com

Address:

Phòng 1609, Khối 1, Trung tâm Jiabang Guojin, Không. 1, Đường Nam Shilong, Phân khu Guicheng, Huyện Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

YÊU CẦU NGAY
YÊU CẦU NGAY